Psychosomatische fysiotherapie bij kinderen


Psychosomatische fysiotherapie voor kinderen en jongeren

Zit je kind niet lekker in zijn vel? Heeft je kind moeite met sociale contacten of is het bang om fouten te maken? Is je kind snel boos en gefrustreerd of prikkelbaar? En vindt je kind het lastig om te vertellen waardoor het komt? Dan kan ik samen met het kind aan de slag zodat hij/zij de klacht beter begrijpt!

Psychosomatische fysiotherapie kan ook zeer relevant en nuttig zijn voor kinderen, omdat ze net als volwassenen te maken kunnen krijgen met stress, emotionele uitdagingen en lichamelijke klachten die onderling met elkaar verbonden zijn.

Helaas zien we dat bij kinderen/jongeren de stress alleen maar toeneemt. Ze moeten zo veel; zitten op allerlei clubjes en willen goed presteren op school. Waarom is stress tegenwoordig een groter onderwerp voor jongeren dan vroeger?

Psychosomatische klachten worden ook omschreven als ALK (aanhoudende lichamelijke klachten). We gaan niet alleen opzoek naar een oorzaak van de lichamelijke klacht, maar kijken ook naar hoe de jongeren omgaat met zijn klachten. Dat noemen we coping. Het is belangrijk dat de jongeren inzicht krijgen in hun gevoelens en gedachten en wat de gevolgen hiervan zijn lichamelijk. 

Samen met kind en ouder(s) zullen we het gesprek aan gaan. Aan de hand van de hulpvraag gaan we doelen stellen. We gaan aan de slag met leren voelen, uit het hoofd en in het lijf komen. Je kijkt naar het kind in zijn geheel; fysiek, mentaal en emotioneel. De rode draad is lichaamswerk. Kinderen/jongeren willen zichzelf zijn, zich gehoord voelen en gelukkig zijn, maar ook rust en energie overhouden. Het is belangrijk om ook regelmatig te ontspannen of lekker te lummelen.

Een nauwe samenwerking met andere betrokken behandelaars, zoals: kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, huisarts, praktijk ondersteuners POH GGZ-jeugd, orthopedagoog en/of psycholoog en/of kinderarts is zeer belangrijk.

Toepassing van psychosomatische fysiotherapie bij kinderen

  • Buikpijn en functionele klachten: kinderen kunnen last hebben van buikpijn, hoofdpijn en andere functionele klachten die verband houden met stress, angst of emotionele spanning.
  • Angst en stress: kinderen kunnen net als volwassenen te maken krijgen met angst en stress als gevolg van school, sociale druk, gezinsomstandigheden, enzovoort.
  • Slaapproblemen: emotionele problemen kunnen slaapproblemen veroorzaken, en omgekeerd kan slaaptekort de emotionele gezondheid van kinderen beïnvloeden.
  • Gedragsproblemen: emotionele uitdagingen kunnen zich ook uiten in gedragsproblemen zoals agressie, teruggetrokkenheid of concentratieproblemen.

Mijn rol als psychosomatische fysiotherapeut bij kinderen

  • Vertrouwensband opbouwen: een belangrijke eerste stap is het opbouwen van een vertrouwensvolle relatie met het kind, zodat ze zich veilig voelen om hun emoties en zorgen te delen.
  • Spelend onderzoeken: omdat kinderen vaak moeilijkheden hebben om hun emoties onder woorden te brengen, kunnen spel en lichaamsgericht werken worden gebruikt om hen te helpen communiceren en zich uit te drukken.
  • Educatie: het geven van kindvriendelijke uitleg over de relatie tussen stress, emoties en lichamelijke klachten kan kinderen helpen om te begrijpen hoe ze zich voelen.
  • Ademhalingsoefeningen: kinderen kunnen eenvoudige ademhalingsoefeningen leren om stress en spanning te verminderen.
  • Beweging en ontspanning: lichaamsgerichte oefeningen en ontspanningsoefeningen kunnen worden aangepast aan de leeftijd van het kind om hen te helpen in contact te komen met hun lichaam en spanning los te laten.
  • Ouderbetrokkenheid: ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van het kind bij het toepassen van geleerde technieken en het creëren van een ondersteunende omgeving thuis.

Het helpt kinderen om gezonde manieren te ontwikkelen om met stress en emoties om te gaan, wat op lange termijn positieve effecten kan hebben op hun fysieke en mentale gezondheid.